Aktualności
 Od Redakcji
 Redakcja
 Tomy Rocznika on-line
 Zasady przygotowania tekstu
 Recenzenci
 Procedura recenzowania

   Aktualności

20.12.2019 r.
Ukazał się 85. tom Rocznika Krakowskiego - do nabycia w siedzibie Towarzystwa przy ul. św. Jana 12.

06.05.2019 r.
Trwają prace redakcyjne nad 84. tomem Rocznika Krakowskiego - ukaże się w grudniu 2019 r.

06.12.2018 r.
Ukazał się 84. tom Rocznika Krakowskiego - do nabycia w siedzibie Towarzystwa przy ul. św. Jana 12.

16.06.2018 r.
Trwają prace redakcyjne nad 84. tomem Rocznika Krakowskiego - ukaże się w grudniu 2018 r.

16.12.2017 r.
Ukazał się 83. tom Rocznika Krakowskiego - do nabycia w siedzibie Towarzystwa przy ul. św. Jana 12.

06.12.2016 r.
Ukazał się 82. tom Rocznika Krakowskiego - do nabycia w siedzibie Towarzystwa przy ul. św. Jana 12.

05.11.2016 r.
"Rocznik Krakowski" znajduje się w wśród czasopism punktowanych. Za opublikowanie artykułu w czasopiśmie autor uzyskuje 8 punktów, zgodnie z punktacją podaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Spis rozpraw i artykułów Rocznika Krakowskiego


Autor: (MF) BMS Creative 2012